Bestuurder kan niet om OR heen bij agile werken

25 augustus 2021 | Door redactie

De coronacrisis heeft laten zien hoe belangrijk het voor organisaties is om snel in te kunnen spelen op veranderingen. Het zogenoemde agile werken kan daarbij helpen. Wil de bestuurder overstappen op agile werken, dan moet hij dat voorgenomen besluit voorleggen aan de ondernemingsraad (OR) voor advies.

Gaat de organisatie volledig over op agile werken, dan moet de organisatiestructuur namelijk flink op de schop: teams worden anders ingedeeld en de klant en de processen komen meer centraal te staan. Het gaat dus om een ingrijpende verandering op allerlei vlakken. Bij zo’n verandering kan de bestuurder niet om de ondernemingsraad heen.

Overstap naar agile werken kan tot verschillende adviesaanvragen voor de OR leiden

Voor de overstap op agile werken, geldt het adviesrecht van de OR (artikel 25, lid 1e van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)). Een overstap naar agile werken kan echter ook leiden tot adviesaanvragen op concrete onderdelen, zoals een wijziging van werkzaamheden (artikel 25, lid 1d WOR) en tot het doen van een belangrijke investering (artikel 25, lid 1h WOR). Het gaat dan vaak om de invoering of wijziging van technologische voorzieningen (artikel 25, lid 1k WOR) of zelfs een complete verbouwing van het kantoorpand.

Ook instemmingsrecht OR kan gelden bij invoering van agile werken

De overstap naar agile werken kan ook invloed hebben op zaken die onder het instemmingsrecht van de OR vallen (artikel 27, lid 1 WOR). Zo kan de overstap op agile werken leiden tot wijzigingen in het opleidingsbeleid, omdat de bestuurder werknemers nodig heeft met specifieke vaardigheden. Dit soort veranderingen kunnen ook weer leiden tot wijzigingen in het beoordelingsbeleid.

Agile werken ook handig voor invulling van OR-werk 

Agile werken kan niet alleen organisaties wendbaarder maken, maar kan ook de OR zelf goed van pas komen om het OR-werk flexibel in te richten. De zogenoemde scrum-methode kan daarvoor bijvoorbeeld handig zijn. In het OR themadossier ‘Veranderingen de baas met agile werken’ leest u alles over de voordelen, maar ook over de valkuilen bij de invoering van agile werken én hoe de OR daar het beste op inspeelt. Dit themadossier vindt u binnenkort op rendementshop.nl.