Bestuurder mag OR niet passeren bij ontslagronde

17 januari 2018 | Door redactie

Een bestuurder mag niet zomaar besluiten om een groep werknemers te ontslaan. Hij moet eerst de OR raadplegen, die op basis van artikel 25 lid 1d van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) adviesrecht heeft.

Een bestuurder moet advies (tools) vragen aan de ondernemingsraad voor hij banen schrapt. Hij moet dat doen op een moment dat het advies van de OR nog mee kan wegen in het uiteindelijke besluit. Een OR doet er in zo’n situatie goed aan om zich goed te laten informeren en na te gaan of er echt geen mogelijkheid is om de banen te behouden. Eventueel kan de OR op basis van artikel 16 WOR een externe deskundige inschakelen. De bestuurder moet zijn uiteindelijke besluit schriftelijk en voorzien van  motivatie meedelen aan de OR.

'Philips Lighting verzuimde OR om advies te vragen'

Momenteel staan flink wat banen op de tocht bij Philips Lighting in Eindhoven. 118 van de 350 banen zouden verdwijnen om de onderzoeksafdeling zo efficiënter te kunnen inrichten. Volgens vakbond FNV Metaal was de adviesaanvraag nog niet binnen bij de OR toen de organisatie het nieuws bevestigde aan de media. De OR van Philips Lighting hoeft zich niet neer te leggen bij dit besluit. De raad kan binnen een maand na het vernemen van dit nieuws een procedure starten bij de Ondernemingskamer (tool).

Vakbonden tegen plan Philips Lighting

De vakbonden zijn niet te spreken over het besluit van Philips Lighting. De organisatie heeft aangegeven dat de banen die op de tocht staan, minder relevant zijn voor de nieuwe functies. Vorig jaar zijn al tachtig werknemers aangenomen vanwege de nieuwe koers die Philips Lighting wil varen. Vakbond VHP2 – de belangenbehartiger van de hogeropgeleide werknemers van Philips Lighting – geeft juist aan dat een aantal van de werknemers voor wie ontslag dreigt, juist betrokken zijn bij nieuwe ontwikkelingen. Als Philips Lighting de banen inderdaad gaat schrappen, zullen vakbonden met de organisatie willen onderhandelen over een sociaal plan. De OR doet er goed aan om in een situatie als deze al direct de samenwerking met de vakbonden op te zoeken om zo tot de beste oplossing voor de werknemers te komen. 

Update 17 januari 2018: Philips Lighting heeft de  redactie van OR Rendement laten weten dat de adviesaanvraag naar de OR is gestuurd op de ochtend van de dag waarop de werknemers zijn geïnformeerd. Daarbij is aangegeven dat de organisatie ‘hangende het advies van de OR, voornemens is om een organisatie-aanpassing door te voeren’.