Bestuurder wil reorganisatie niet uitstellen

22 augustus 2013 | Door redactie

Heeft uw OR het idee dat de bestuurder uw adviesrecht niet serieus neemt, dan kunt u naar de Ondernemingskamer (OK) stappen. Uw OR moet namelijk de kans krijgen om advies uit te brengen. Toch kan de rechter oordelen dat uw OR voldoende mogelijkheden heeft gehad om advies te geven. Onlangs kreeg een OR nul op het rekest bij de OK, omdat die vond dat de OR zijn kansen had gehad.

Een stichting die zich bezighield met het bevorderen van een multiculturele samenleving was afhankelijk van overheidssubsidie, maar zou hierop vanaf 2015 met 46% worden gekort. De OR ging akkoord met het Plan van aanpak Verandertraject, maar adviseerde negatief op de daarop volgende uitwerkingsnotitie. De OR wilde dat de visie en missie van de organisatie werden uitgewerkt, voordat de bestuurder kon doorgaan met het reorganisatietraject.

Negatief advies voor verandertraject

De OR had zijn goedkeuring gegeven voor het opgestelde visiedocument, maar vanwege de opgelopen vertraging had de bestuurder ondertussen gekozen voor een andere aanpak van de bezuinigingsplannen: een verandertraject in twee fases. Daarbij zou de organisatie al in de eerste fase 13 fte op vaste lasten en ondersteuning kunnen besparen. De OR adviseerde negatief, tenzij de bestuurder aan een aantal voorwaarden zou voldoen. Zo wilde de OR onder andere dat de gedwongen ontslagen op zijn vroegst per 1 januari 2014 plaatsvonden, want er zou nog geen noodzaak zijn om dit al in 2013 te doen. Toen de bestuurder het besluit toch wilde doorzetten, stapte de OR naar de Ondernemingskamer (OK).  

Ondernemingskamer oordeelt over adviesrecht

Volgens de OK waren de partijen het erover eens dat er een reorganisatie moest plaatsvinden. De vraag was echter hoe en op welk moment. De OK vond het begrijpelijk dat de bestuurder al in 2013 met de reorganisatie wilde beginnen. Stelde hij de reorganisatie uit, dan zou dat later voor problemen kunnen zorgen, zo bleek uit onderzoek. Volgens de OK was de OR niet in zijn adviesrecht tekort geschoten, want de OR had in alle gevallen advies kunnen uitbrengen. De OK oordeelde dat de organisatie in redelijkheid tot het bestreden besluit was gekomen.
Ondernemingskamer Amsterdam, 20 juni 2013, ECLI (verkort): 2335