COR strijdt voor informatie om advies fusie

22 september 2017 | Door redactie

De centrale ondernemingsraad (COR) van staalbedrijf Tata Steel eist meer informatie over de financiering van de voorgenomen fusie van Tata Steel met ThyssenKrupp. De COR zal desnoods naar de rechter stappen om een gesprek met de bestuurder af te dwingen.

Tata Steel, het Indiase moederbedrijf van de staalfabriek in IJmuiden, wil de Europese activiteiten samenvoegen met de Duitse concurrent ThyssenKrupp. De bedrijven hopen de fusie begin volgend jaar definitief te kunnen maken. De fusie moet eind 2018 worden afgerond. Voordat de centrale ondernemingsraad (COR) advies uitbrengt over de voorgenomen fusie (artikel 25, lid 1a Wet op de ondernemingsraden (WOR)), eist de raad meer duidelijkheid over de financiering van de fusie en het mogelijke baanverlies. De fusie kost waarschijnlijk 4.000 werknemers hun baan.

COR zal fusie samen vakbonden bestrijden

De COR vreest dat met name werknemers in Nederland de dupe zullen zijn. In Duitsland zijn onlangs afspraken gemaakt over baanbehoud en in Engeland zijn al heel wat banen verloren gegaan als gevolg van eerdere reorganisaties. De COR heeft aangekondigd om de fusie samen met de vakbonden te bestrijden als het leidt tot veel banenverlies in Nederland. De raad wil dan ook met de bestuurder om tafel en zal dit desnoods afdwingen via de rechter. De COR heeft een team van experts ingehuurd om zich te laten bijstaan en adviseren in de gesprekken en onderhandelingen (artikel 16 WOR).

Slimme COR laat zich niet onder druk zetten

Het is slim van de COR om zich niet onder druk te laten zetten en eerst om informatie te vragen voordat de raad een advies (tool) uitbrengt. De COR is pas in een laat stadium geïnformeerd over de fusie en heeft zich dus nog niet goed kunnen inlezen. Dat kan de fusie in gevaar brengen want zonder advies van de COR krijgt de bestuurder de fusie mogelijk niet (tijdig) rond. De OR heeft immers adviesrecht bij wijziging van zeggenschap zoals ook in deze situatie het geval is.