COR Tata Steel attendeert Indiase aandeelhouders op WOR

11 oktober 2017 | Door redactie

De centrale ondernemingsraad (COR) van Tata Steel heeft een brief gestuurd aan de Indiase aandeelhouders van het staalbedrijf. Daarin wijst de COR de aandeelhouders op de wettelijke verplichtingen bij een voorgenomen fusie.

Bestuurder op het Indiase hoofdkantoor van Tata Steel hebben zowel de COR als de Nederlandse directie niet betrokken bij de onderhandelingen over een voorgenomen fusie. In de brief wijst de COR de Indiase bestuurders erop dat ze volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) verplicht zijn om de COR bij het proces te betrekken. De COR heeft volgens artikel 25 lid 1a WOR namelijk adviesrecht (tools) bij een voorgenomen fusie.

COR-advies moet van wezenlijke invloed kunnen zijn

De COR schrijft verder in de brief dat het advies nog van wezenlijke invloed moet kunnen zijn en dat betekent dat de bestuurder tijdig om advies moet vragen. Hij mag de adviesaanvraag niet pas indienen op het moment dat het besluit eigenlijk al rond is. Er is echter al een principeakkoord gesloten en de COR wijst erop dat de bestuurder er goed aan doet om de inhoud van het inmiddels al gesloten principeakkoord zo snel mogelijk te delen met de directie van Tata Steel Nederland, de Raad van Commissarissen (RvC) en de COR.

COR trok al eerder aan de bel

Tata Steel wil de Europese activiteiten samenvoegen met die van de Duitse concurrent ThyssenKrupp. De COR trok al eerder aan de bel over de voorgenomen fusie door meer informatie te eisen over de financiering en het mogelijke baanverlies. Als de fusie doorgaat, kost dat  waarschijnlijk 4.000 werknemers hun baan. De COR is bang dat vooral Nederlandse werknemers de dupe daarvan zullen zijn. De COR vroeg de directie om actie te ondernemen, zodat de COR invloed zou kunnen uitoefenen op de voorgenomen besluiten. Via nieuwsbrieven (tool) houdt de COR van Tata Steel zijn achterban op de hoogte van de situatie.