Curator moet OR advies vragen bij faillissement

31 mei 2013 | Door redactie

Onlangs moest een grote cd-, dvd- en gameswinkel zijn faillissement aanvragen. Omdat de organisatie een doorstart wil maken, moeten de werknemers voorlopig onbetaald doorwerken. Wat kan uw OR eigenlijk nog betekenen, mocht uw organisatie uitstel van betaling of faillissement moeten aanvragen?

Volgens artikel 25 lid 1d WOR is het adviesrecht van uw OR van toepassing als er een belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming is, of als de verdeling van bevoegdheden wijzigt (bijvoorbeeld bij een andere verdeling van taken of een opsplitsing van de organisatie). Toch heeft uw OR geen adviesrecht als de organisatie uitstel van betaling (surseance) gaat aanvragen. Ditzelfde geldt als een organisatie faillissement aanvraagt. Uw OR kan wel binnen acht dagen verzet aantekenen tegen de faillietverklaring.

Curator is bestuurder voor de OR

Er wordt een bewindvoerder aangesteld bij uitstel van betaling en bij een faillissement is er een curator die het beheer krijgt over het vermogen van de organisatie. Uw OR moet de bewindvoerder of curator dan zien als de bestuurder in de zin van de WOR. Wil hij besluiten nemen die vallen onder artikel 25 WOR, dan moet hij uw OR om advies vragen. Denk bijvoorbeeld aan een belangrijke inkrimping van de organisatie of het aantrekken van krediet. Uw OR zal wel snel te werk moeten gaan, want u weet dat de organisatie in een moeilijke tijd zit.

Doorwerken na faillissement

De curator bepaalt of de werknemers moeten doorwerken na het faillissement; de arbeidsovereenkomsten blijven namelijk van kracht. Is er op een gegeven moment geen werk meer, dan kan de curator de werknemers ontslaan. Soms is het mogelijk voor de organisatie om een doorstart te maken: de curator verkoopt dan (een deel van) de organisatie. Bij een normale overgang van onderneming moeten de werknemers worden overgenomen, maar na een faillissement is dit niet verplicht.

Doorstart voor de OR?

Uw OR kan niet, net als de organisatie, een doorstart maken. Mogelijk is een deel van de OR-leden immers ontslagen. Formeel is er ook sprake van een nieuwe rechtspersoon voor de nieuwe organisatie. Met een voorlopig reglement moet er dan een nieuwe OR worden gekozen. De oud-OR-leden kunnen zich hiervoor natuurlijk wel weer kandidaat stellen.