De Ondernemingskamer is er niet voor de inhoud

19 december 2011 | Door redactie

U kunt als OR naar de Ondernemingskamer stappen als u een geschil heeft met uw bestuurder over een adviesplichtig besluit. Maar let op: de OR moet de Ondernemingskamer niet gebruiken om inhoudelijk zijn gelijk te krijgen. Pas als de werkgever de procedurele regels niet volgt, kunt u vanuit de OR rekenen op succes bij de Ondernemingskamer.

Zo greep de Raad van Commissarissen van een zorginstelling het vertrek van een lang zittende bestuurder aan om een nieuwe topstructuur voor te stellen. De OR kon zich vinden in deze nieuwe structuur en adviseerde positief. De nieuwe bestuurder besloot echter direct na de aanstelling het voorgestelde plan weer om te gooien. De OR zag het voorstel van de nieuwe bestuurder niet zitten en besloot naar de Ondernemingskamer te stappen. De raad was bang dat er een te zwaar topbestuur zou komen als zij het voorstel zouden volgen van de nieuw bestuurder. Toch oordeelde de Ondernemingskamer in het voordeel van de bestuurder. Hij had volgens de Ondernemingskamer voldoende toegelicht en beargumenteerd waarom hij koos voor een andere structuur.

Ondernemingskamer stelt bestuurder in het gelijk

Een andere reden om niet in het voordeel van de OR te oordelen, is dat de Ondernemingskamer niet in het leven is geroepen om inhoudelijk te adviseren. De Ondernemingskamer beslist namelijk alleen over de procedurele kant van het geschil. Ook al is het advies van de OR negatief, de Ondernemingskamer zal bij een redelijk besluit de bestuurder in het gelijk stellen.