Haal uw gelijk via de Ondernemingskamer!

8 december 2011 | Door redactie

In tijden van economische malaise houdt niet iedere organisatie het hoofd boven water. Een reorganisatie biedt dan soms uitkomst. Juist omdat er zoveel op het spel staat, moet de OR scherp blijven. Zie erop toe dat uw bestuurder netjes (en op tijd!) bij u een adviesaanvraag indient en zich houdt aan de gemaakte afspraken. Komt hij die verplichtingen niet na, stap dan naar de Ondernemingskamer.

Staat uw organisatie op het punt om te reorganiseren? Let er dan op dat uw bestuurder verplicht is om uw OR om advies te vragen. Maakt u met hem – tijdens de adviesprocedure – afspraken over bijvoorbeeld een extern onderzoek, dan moet de bestuurder zich daaraan houden. Doet hij dit niet, dan moet u actie ondernemen. Komt u er samen niet uit, dan kan het verstandig zijn om uw gelijk te halen via de Ondernemingskamer.

Bestuurder passeert de OR

Bij een woningcorporatie werden de bestuurder en OR het onlangs niet eens over de plannen om te reorganiseren. Hierop besloten beide partijen een onderzoekscommissie in te stellen, die de verschillende opties voor de reorganisatie zou onderzoeken. Na een maand gesteggel over de onderzoeksopdracht, besloot de bestuurder vooruitlopend op de onderzoeksconclusies werknemers te ontslaan. Dit tot verbijstering van de OR, die de actie van de bestuurder publiekelijk veroordeelde. Zonder de resultaten af te wachten of opnieuw advies in te winnen bij de OR, was de bestuurder begonnen met de reorganisatie. De OR kan nu weinig anders doen dan het besluit van de bestuurder aan te vechten bij de Ondernemingskamer.