Hoe de OR een belangrijke investering beoordeelt

11 november 2022 | Door redactie

Een belangrijke investering leidt doorgaans tot de nodige veranderingen in de organisatie. De ondernemingsraad (OR) kan daarbij dus adviesrecht (artikel 25, lid 1h WOR) hebben. Op welke punten baseert de OR de beoordeling van de investering?

Veel ondernemingsraden zijn enthousiast over investeringen. Investeringen maken de organisatie vaak toekomstbestendig, wat het ook weer makkelijker maakt om mee te gaan met belangrijke marktontwikkelingen. Investeringen spreken daarnaast ook vertrouwen uit in de toekomst van de organisatie. Voor de OR is het echter wel zaak om niet te veel door een roze bril te kijken. Bij de beoordeling van de investering in het kader van het adviesrecht (artikel 25, lid 1h WOR), moet de OR de investering en de mogelijke effecten (positief) kritisch beoordelen.

Aandachtspunten OR bij beoordeling belangrijke investering

Bij de beoordeling van een belangrijke investering in de organisatie, is het van belang dat de OR de volgende zaken meeneemt:  

  • Sluit de investering aan bij de strategie van de organisatie? De strategie is bepalend voor de inrichting van het beleid en de productieprocessen in de organisatie.
  • Wat zeggen andere betrokken partijen over de investering? Denk aan de afdeling marketing, sales, business development, HR, technische dienst of productie. Als de OR alleen met de bestuurder in gesprek gaat, ontstaat er een te eenzijdig beeld.
  • Wat zijn de effecten van de investering? Kan de organisatie door de investering voldoende of beter inspelen op de trends in de markt? Wat zijn de interne gevolgen, bijvoorbeeld voor de werkgelegenheid en de productieprocessen? Is er voldoende balans tussen de commerciële en de interne belangen?
  • Is het plan goed doordacht? Hoe is bijvoorbeeld de relatie tot de strategie en de balans tussen de externe en interne focus? Dit is met name van belang als nog niet alle gevolgen van de investering bekend zijn, maar de OR wel al moet adviseren.

Lees voor meer informatie over dit onderwerp het verdiepingsartikel Hoe beoordeelt uw OR de mogelijke effecten van een investering?, geschreven door Reinier Hoogendorp, organisatieadviseur bij Basis & Beleid.