Hoe om te gaan met het adviesrecht

3 februari 2011 | Door redactie

Een belangrijk recht van de ondernemingsraad is dat u advies kunt geven over beslissingen die uw bestuurder wil nemen. Hij moet dit besluit dan op tijd aan u voorleggen zodat uw advies nog een belangrijke invloed kan hebben. Maar dit advies moet aan een aantal regels voldoen.

In de WOR staan een aantal gevallen waarvoor uw bestuurder in de voorbereiding eerst advies moet vragen aan de OR. Veel ondernemingsraden volstaan bij het uitbrengen van hun advies met een positief of een negatief advies. Bij een positief advies kan dat soms tot problemen leiden, omdat uw bestuurder dan denkt dat hij het besluit gewoon door kan voeren. Mocht u als ondernemingsraad toch een aantal voorwaarden daarbij hebben, dan is het verstandig om deze duidelijk in het advies te vermelden. Uw bestuurder hoeft dan overigens niet met al deze voorwaarden akkoord te gaan. Nog beter is het dus eigenlijk om tijdens het opstellen van het advies te bepalen welke voorwaarden voor uw achterban essentieel zijn. U kunt dan voordat u het advies gaat uitbrengen hierover in onderhandeling gaan met uw bestuurder. 

Negatief advies

Ook als u een negatief advies geeft over een voorstel van uw bestuurder moet u alert zijn. Hier kan zich namelijk een ander probleem voordoen, als u negatief adviseert maar geen beroep tegen het besluit instelt. Als u het besluit dan later toch wilt aanvechten, dan is het maar de vraag of dit nog mogelijk is. Dit kan een probleem zijn als er bij de uitvoering van het besluit omstandigheden aan het licht komen die voor de OR zo belangrijk zijn dat zij het besluit wil aanvechten.