IND passeert OR bij besluit over sluiting kantoren

5 januari 2018 | Door redactie

De directie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft werknemers laten weten dat dit jaar asielkantoren zullen sluiten. Volgend jaar vallen mogelijk gedwongen ontslagen. De OR is door de bestuurder niet geïnformeerd.

Werknemers kregen het nieuws van de inkrimping via een intern bericht te horen. Op grote schaal zullen loketten, kantoren en aanmeldcentra voor asielzoekers sluiten. Op termijn zullen IND-loketten in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Eindhoven verdwijnen. Ook aanmeldcentra in Zevenaar en Den Bosch zullen sluiten. In Budel en Gilze worden asielcentra opgericht die voor veel diensten in de plaats komen. De OR heeft op basis van artikel 25 lid 1d van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) adviesrecht (tools) op een belangrijke inkrimping van de werkzaamheden van de organisatie, maar is niet geraadpleegd. De IND heeft daarnaast ook niet met de vakbonden overlegd.

OR stapt bij problemen over het adviesrecht naar OK

Als een bestuurder een OR passeert, terwijl er sprake is van adviesrecht, kan de raad bij de Ondernemingskamer (OK) beroep instellen (tool) tegen het besluit. Dat is vastgelegd in artikel 26, lid 1 WOR. De raad moet binnen één maand nadat de OR lucht krijgt van het besluit een verzoekschrift indienen bij de OK. De OK kan de bestuurder verplichten om het besluit geheel of gedeeltelijk in te trekken en gevolgen van het besluit ongedaan te maken. Ook kan de OK de bestuurder verbieden om het besluit of onderdelen ervan uit te voeren.