Medezeggenschap tijdens en na de verkoop

13 mei 2022 | Door redactie

De verkoop van een organisatie is geen eenvoudig besluit. De ondernemingsraad (OR) heeft daarbij de belangrijke taak om de bestuurder te adviseren en moet dan met vele aspecten rekening houden. Eén ervan is de continuïteit van de medezeggenschap.

Bij de verkoop van een organisatie heeft de OR adviesrecht (artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden). Het advies van de OR bij verkoop van de organisatie (artikel) richt zich vooral op het beperken van de negatieve gevolgen die een verkoop mogelijk heeft voor de organisatie of de achterban van de OR. Voordat de verkoop een feit is, moet de OR echter ook de toekomst van de medezeggenschap regelen.

Een tijdelijke of bijzondere OR

De OR kan de medezeggenschap tijdens en na de verkoop regelen door bijvoorbeeld met de OR van overnemende partij een zogenoemde tijdelijke OR (TOR) of bijzondere OR (BOR) in te stellen. Dat zijn geen wettelijke medezeggenschapsorganen, maar bijzondere vormen van medezeggenschap die ondernemingsraden en bestuurder kunnen instellen op grond van een ondernemingsovereenkomst (tool) (artikel 32 WOR). Zo’n BOR of TOR behandelt de voorgenomen besluiten die beide organisaties aangaan en regelt na de overname de integratie van de medezeggenschap.

Bijlagen bij dit bericht