Minder meldingen van fusies in 2012

17 januari 2013 | Door redactie

In 2012 heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) minder meldingen van fusies of overnames ontvangen dan in 2011. Ging het in 2011 nog om 423 fusiemeldingen, in 2012 nam dit met 5,5% af naar 400 meldingen. Organisaties moeten volgens de Fusiegedragsregels van de SER hun plannen voor een fusie of overname doorgeven aan de SER. Ook de vakbond en de OR moeten tijdig op de hoogte worden gesteld.

Sinds 2009 is dit weer de eerste keer dat er sprake is van een lichte daling van het aantal fusies ten opzichte van het voorgaande jaar. Vooral de eerste drie kwartalen zorgden voor een afname van het aantal fusiemeldingen. De meeste meldingen kwamen uit het vierde kwartaal van 2012 (121 meldingen), wat vergelijkbaar is met 2011 (122 fusies). Met totaal  400 meldingen  in 2012 is er een groot verschil ten opzichte van vijf jaar geleden, want in 2007 waren er maar liefst 694 meldingen. In 2012 kwamen de meeste fusies voor in de industrie, de dienstensector en de handel, maar ook de zorg kende veel fusies.

Organisaties moeten Fusiegedragsregels volgen

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft Fusiegedragsregels opgesteld, waar organisaties uit de marktsector zich aan moeten houden. Dat betekent dat ondernemingen hun plannen voor een fusie of overname tijdig aan de SER en de werknemersverenigingen moeten melden. Dit geldt voor organisaties met meer dan 50 werknemers en van de fusiepartners moet er tenminste één in Nederland zijn gevestigd. Uw OR heeft adviesrecht volgens artikel 25 lid 1 WOR. Zowel de vakbonden als de OR moeten tijdig op de hoogte worden gesteld van de fusieplannen, zodat zij nog wezenlijke invloed hebben op het besluit.