Negatief advies heeft goede onderbouwing nodig

1 mei 2013 | Door redactie

Dat uw OR een negatief advies goed moet onderbouwen, blijkt uit een zaak over het adviesrecht bij de Ondernemingskamer in Amsterdam. In de zaak bracht een OR een negatief advies uit over de wijziging van 300 functies, nadat hij eerder overeenstemming over een sociaal plan met de bestuurder had bereikt. De bestuurder mocht zijn plannen echter gewoon uitvoeren, omdat de OR zijn advies niet voldoende had onderbouwd.

De bestuurder en de ondernemingsraad wisten naar aanleiding van een langdurige reorganisatie overeenstemming te bereiken over een sociaal plan. Toen de OR een jaar later een adviesaanvraag voor het wijzigen van 300 functies kreeg voorgelegd, adviseerde hij negatief. Ondanks het negatieve advies besloot de bestuurder zijn plannen door te zetten, waarop de OR naar de Ondernemingskamer stapte.

Argumenten waren onvoldoende onderbouwd

Volgens de OR had de bestuurder eerder de indruk gewekt dat het aantal functies dat moest wijzigen aanzienlijk lager zou zijn. Daarnaast was het sociaal plan overeengekomen in de veronderstelling dat het zou gaan om een lager aantal functies. De Ondernemingskamer oordeelde echter dat de OR beide argumenten onvoldoende had onderbouwd. Verder had de bestuurder de procedure voor functiewijziging uit het sociaal plan ­­– waarover de OR en de bestuurder overeenstemming hadden bereikt – netjes gevolgd. De Ondernemingskamer concludeerde dan ook dat het besluit van de werkgever niet kennelijk onredelijk was. Daarmee werd het verzoek van de OR afgewezen.
Gerechtshof Amsterdam, 23 oktober 2012, JAR 2013/28