Nieuw adviesrecht OR bij beloning in de maak

16 januari 2015 | Door redactie

Vanaf januari 2016 zouden ondernemingsraden adviesrecht moeten hebben over de topinkomens in hun organisatie. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is hiervoor aan de slag gegaan met een wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

In een recent Kamerdebat gaf PvdA-Kamerlid Henk Nijboer aan dat de verhoudingen zoek zijn tussen de salarissen van de topmensen en de laagst betaalde werknemers. In de afgelopen 20 jaar is dat verschil alleen maar groter geworden, terwijl de lonen van de werknemers weinig stegen en er veel werknemers werden ontslagen. Minister Asscher gaf aan dat het kabinet al bezig is om de Wet op de ondernemingsraden (WOR) te wijzigen. Daardoor moeten ondernemingsraden adviesrecht krijgen over de topsalarissen.

Adviesrecht heeft betrekking op de salarisverhoudingen

Daarbij gaat het niet zo zeer over de hoogte van de topsalarissen, maar wel over de verhoudingen van de salarissen in de organisatie. Minister Asscher wil dat de overheid zich terughoudend opstelt bij het daadwerkelijk ingrijpen in de salarissen in de private sector, omdat dat een zaak is van de sociale partners. Wel hoopt hij dat het adviesrecht van de OR zal zorgen voor discussie en zo tot lagere topsalarissen zal leiden.

Adviesrecht is al goedgekeurd door de ministerraad

Het plan om de OR adviesrecht te geven bij topsalarissen was in maart 2014 al goedgekeurd door de ministerraad. Daarover heeft u kunnen lezen in het bericht ‘OR krijgt recht op inzicht in de topsalarissen’.