Nieuwe Fusiegedragsregels SER op komst

12 februari 2014 | Door redactie

De Fusiegedragsregels van de Sociaal-Economische Raad (SER) zijn toe aan een wijziging. De laatste wijziging was in 2000 en ondertussen zijn er een aantal knelpunten vastgesteld bij het toepassen van de regels. De Fusiegedragsregels zijn opgesteld om de belangen te beschermen van de werknemers. Ook komt de rol die de OR bij fusies speelt aan bod.

De Fusiegedragsregels (pdf) van de SER zijn in 2001 ingegaan en alleen van toepassing op organisaties in het bedrijfsleven. De gedragsregels zijn dus niet van toepassing op de overheid, non-profitsector en de vrije beroepen (tenzij in de cao staat dat de Fusiegedragsregels wel van toepassing zijn). Maar er ontstaat de laatste tijd steeds vaker onduidelijkheid over de toepassing van de Fusiegedragsregels. Bijvoorbeeld vanwege de marktwerking die steeds vaker voorkomt in sectoren die eerst altijd tot de overheid of non-profitsector werden gerekend. Ook het toenemend aantal flexwerkers in organisaties leidt tot de noodzaak om de gedragsregels bij te stellen.

Aanpassingen van de Fusiegedragsregels 2000

De Commissie Herziening Fusiegedragsregels 2000 zal zich verdiepen in de ontwikkelingen in de maatschappij, de jurisprudentie en de knelpunten om te kijken op welke punten aanpassingen nodig zijn voor de Fusiegedragsregels. In het najaar van 2014 volgt een voorstel voor aanpassing van de regels. Het aantal fusies is in 2013 gedaald naar 342. In 2012 ging het nog om 400 organisaties die fuseerden. De meeste fusies vonden plaats in de industrie en de dienstensector.

Adviesrecht van de ondernemingsraad

Het is ook mogelijk om geschillen op basis van de Fusiegedragsregels voor te leggen aan de Geschillencommissie Fusiegedragsregels. Volgens de Fusiegedragsregels hebben de verenigingen van werknemers recht op informatie over de geplande fusie en krijgen zij de kans om hun oordeel te geven over de fusie vanuit het werknemersbelang. De betrokken OR’en kunnen vervolgens rekening houden met dit oordeel als zij hun advies uitbrengen volgens artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).