Onenigheid tussen bestuurder en OR over adviesrecht

19 januari 2018 | Door redactie

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft in artikel 25 duidelijk aan over welke onderwerpen de bestuurder de OR om advies moet vragen. Maar wat als beide partijen het niet eens zijn over of een voorgenomen besluit nu onder één van deze onderwerpen valt?

Een ondernemingsraad staat voor een uitdaging als de bestuurder van mening is dat een voorgenomen besluit niet onder één van de opgesomde onderwerpen van artikel 25 WOR valt. De raad wil in zo’n geval mogelijk toch graag advies (tools) uitbrengen, omdat een voorgenomen besluit gevolgen kan hebben voor de achterban. Als een gesprek tussen OR en bestuurder de lucht niet klaart, kan de OR een externe deskundige inschakelen op basis van artikel 16 WOR. De kosten hiervan zijn voor de bestuurder, als hij hierover vooraf van op de hoogte is gesteld. De OR kan zelf een deskundige kiezen, maar een slimme raad overlegt met de bestuurder over de keuze van adviseur. Dit vergroot de kans dat de bestuurder het oordeel serieus neemt.

OR heeft bij conflict over adviesrecht verschillende opties

Als de bestuurder voet bij stuk houdt, heeft de OR verschillende opties. De OR kan allereerst advies vragen aan de bedrijfscommissie. Daarnaast kan de OR ongevraagd adviseren op basis van het initiatiefrecht (artikel 23 WOR) (tool). De bestuurder is verplicht om dit voorstel minimaal één keer met de raad te bespreken in een overlegvergadering, hij moet daarna schriftelijk en gemotiveerd aangeven of hij het advies overneemt. Als hij het advies niet overneemt, kan de OR hiertegen niet in beroep gaan.

OR kan een verzoekschrift indienen bij de Ondernemingskamer

Als de bestuurder zonder het advies van de OR mee te wegen toch zijn besluit doorvoert, kan de OR  naar de Ondernemingskamer (OK) stappen (tool). Vanaf het moment dat een OR-lid hoort van de beslissing, heeft de raad één maand om een verzoekschrift in te dienen bij de OK. De OR kan de OK vragen om de bestuurder te verplichten om zijn besluit in te trekken of ongedaan te maken. De OK zal beoordelen of het besluit inderdaad adviesplichtig was. Als de OR of bestuurder het niet eens is met de uitspraak, kan deze partij nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad.

 

Bijlagen bij dit bericht

Initiatiefrecht van de OR
E-learning | VideoCollege 9 minuten