Onrust omzetten tot verbeterpunten

26 juni 2017 | Door redactie

Onrust binnen een organisatie is vaak ongrijpbaar. Een onderzoek kan concrete aanknopingspunten bieden om verbeteringen door te voeren. Een slimme OR grijpt de resultaten om ongevraagd advies te geven en wacht niet tot de bestuurder initiatief neemt.

Ondernemingsraden in de zorgsector staan voor een grote uitdaging. Op de werkvloer loopt de werkdruk en daarmee de ontevredenheid op, de kwaliteit van de zorg neemt af en bestuurders hebben steeds minder middelen tot hun beschikking voor de inrichting van de dienstverlening. Wat kan een ondernemingsraad (OR) in zo’n situatie doen?

Onderzoek naar onrust onder werknemers

Ouderenzorginstelling Tangenborgh kampt net als vele andere zorgorganisaties met onrust onder de werknemers. De OR besloot daarom in overleg met de raad van bestuur een onderzoek in te stellen. Uit dit onderzoek blijkt dat werknemers nog maar weinig vertrouwen hebben in het beleid. Ze willen meer betrokken worden bij te maken keuzes en geven de voorkeur aan achturige werkdagen zonder dubbele diensten, zodat ze meer tijd hebben voor de bewoners en voor zichzelf. Bovendien willen ze meer waardering voor het werk dat ze doen en ze hebben graag ­– zoals ook bepaald in de cao – de mogelijkheid om drie weken aaneengesloten verlof op te nemen.

Ongevraagd advies op basis van onderzoeksresultaten

Resultaten uit een onderzoek als dat bij Tangenborgh bieden een ondernemingsraad concrete aanknopingspunten om in het kader van artikel 23, lid 3 WOR ideeën aan te dragen of ongevraagd advies te geven. De bestuurder is in zo’n geval verplicht zo spoedig mogelijk met de OR over het advies van gedachten te wisselen en vervolgens schriftelijk en beargumenteerd te laten weten wat hij op dat advies besluit.