Ontwikkelingen in mkb vragen om alerte OR!

9 juni 2023 | Door redactie

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) heeft met veel veranderingen te maken. Veel ondernemingen in het mkb voeren besparingen en kostenverlagingen door, maar op het gebied van IT investeren ondernemers juist. Bij dit soort wijzigen, moet de bestuurder de OR vaak eerst om advies of instemming vragen.

Uit recent onderzoek van Censuswide in opdracht van Sharp Europe komt naar voren dat ondernemingen investeren in IT ondanks de hoge inflatie. Anderzijds is kostenverlaging de grootste uitdaging van 2023. Voor ondernemingsraden in het mkb is het daarom goed om bij de bestuurder navraag te doen over de mogelijk voorgenomen investeringen en dan in het bijzonder op het gebied van IT en om navraag te doen over eventueel voorgenomen kostenverlagingen. De kans is namelijk groot dat de OR hierbij ook een belangrijke rol speelt en de bestuurder hem om advies moet vragen.

Bestuurder moet OR op vele vlakken om advies vragen

De OR heeft adviesrecht bij investeringen en kredieten net als bij technologische vernieuwingen. Dat betekent dat als de bestuurder het voornemen heeft om een belangrijke investering te doen, hij zijn plannen dus eerst moet voorleggen aan de OR voor advies (artikel 25, lid 1h WOR). Dat geldt ook als de bestuurder een krediet wil aantrekken (artikel 25, lid 1i WOR) of een belangrijke technologische voorziening wil invoeren of wijzigen (artikel 25, lid 1k WOR).
Overweegt de bestuurder om besparingen en kostenverlagingen door te voeren, dan moet hij dit vaak ook eerst voorleggen aan de OR voor advies. Dit is bijvoorbeeld het geval als hij werkzaamheden (deels) wil beëindigen (artikel 25, lid 1c WOR), zijn plannen leiden tot een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden (artikel 25, lid 1d WOR), of als de bevoegdheden binnen de onderneming anders verdeeld worden (artikel 25, lid 1e WOR).

WOR geeft OR voldoende opties om invloed uit te oefen

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR met het adviesrecht dus meer dan voldoende opties om invloed uit te oefen op de plannen van de bestuurder en om de belangen van de achterban goed te behartigen. Zo is het met name bij investeringen in de IT de vraag in hoeverre dat op termijn bijvoorbeeld leidt tot baanverlies. Hoe eerder de OR daarover kan meedenken, hoe soepeler het adviestraject waarschijnlijk zal verlopen. Let op! De plannen waarover de OR adviseert, kunnen in een later stadium ook nog leiden tot zaken die onder het instemmingsrecht van de OR vallen (artikel 27 WOR).