OR adviseert over beleid dat het milieu spaart

21 maart 2018 | Door redactie

Een organisatie moet zijn impact op natuur en milieu zo veel mogelijk beperken. Voor elke belangrijke maatregel die de bestuurder wil nemen op het gebied van milieuzorg moet hij de OR om advies vragen. Het gaat daarbij om beleidsmatige, organisatorische en administratieve voorzieningen om het milieu te sparen.

De ondernemingsraad heeft adviesrecht op alle doelstellingen, maatregelen, middelen en criteria die erop zijn gericht om ervoor te zorgen dat een organisatie het milieu niet of in elk geval zo weinig mogelijk belast. De OR beoordeelt niet alleen adviesaanvragen betreft milieuzorg, maar heeft dankzij artikel 28 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) ook de taak om ervoor te zorgen dat de bestuurder het milieu altijd in het achterhoofd houdt en goed nadenkt over de gevolgen van de bedrijfsvoering voor het milieu.

OR zet zich in voor milieuzorg

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) houdt in dat de bestuurder een manier van ondernemen aanhangt waarbij de organisatiebelangen duurzaam in balans zijn met de belangen van mens en milieu. Een ondernemingsraad die meer wil doen om MVO te stimuleren (tool), kan de volgende stappen nemen:

  • Toetsen of afgesproken maatregelen in de praktijk ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Daarnaast kan de OR het integrale milieubeleid van de organisatie beoordelen.
  • Milieuzaken regelmatig op de agenda zetten van de overlegvergadering met de bestuurder en daarnaast het milieubewustzijn van de achterban te vergroten.
  • Aansturen op KAM-beleid: systematische en geïntegreerde zorg voor kwaliteit, arbo en milieu (KAM).