OR belangrijke partij bij doorstart

18 december 2017 | Door redactie

Een ondernemingsraad (OR) heeft bij een faillissement vaak het nakijken. Is er echter sprake van een doorstart na faillissement, dan heeft de OR adviesrecht! Twee uitspraken van de Hoge Raad hebben de positie van zowel werknemers als de OR versterkt.

Een faillissement is op z’n zachts gezegd geen pretje voor  werknemers en een OR: : gedwongen ontslag, geen opzegtermijn, geen sociaal plan en als werknemers na een doorstart aangenomen worden, kan de nieuwe werkgever de arbeidsvoorwaarden eenzijdig vaststellen. De kans is groot dat de achterban in een situatie als deze hoopvol naar de OR kijkt. De Hoge Raad heeft de positie van werknemers en de OR versterkt met twee uitspraken (ECLI:EU:C:2017:489 (pdf) en ECLI:NL:HR:2017:982).

Curator moet OR om advies vragen

De eerste uitspraak bepaalt dat de Wet overgang van onderneming van toepassing is op een doorstart waarbij er nog geen sprake is van een faillissement: een pre-pack. Die wet bepaalt dat de nieuwe werkgever bij de doorstart alle werknemers moet meenemen. Hij mag dus geen selectie meer maken en moet werknemers die hij wil ontslaan een transitievergoeding betalen. Bij de tweede uitspraak heeft de Hoge Raad bepaalt dat de curator zowel bij een pre-pack als bij een ‘gewoon’ faillissement advies moet vragen aan de OR over de verkoop van de organisatie in het kader van een doorstart.

Lees meer over dit onderwerp in OR Rendement 12-2017 op pagina 10 en 11. Abonnees van OR Rendement ontvangen dit nummer morgen per post. 

Meer informatie over faillissementen vindt u in de toolbox Zo bent u voorbereid op een dreigend faillissement.