OR brandweer Amsterdam bewaakt situatie proeftuinkazerne

30 november 2018 | Door redactie

De ondernemingsraad (OR) van de Amsterdamse brandweer blijft tegen het instellen van een proeftuinkazerne De OR vindt dat hierdoor een onveilige situatie ontstaat en houdt de gang van zaken bij de kazerne nauwlettend in de gaten.

De Amsterdamse brandweerkazerne Victor wordt per 2 januari 2019 een zogeheten proeftuinkazerne. In deze kazerne gaan werknemers 8-uurs diensten draaien in plaats van de gebruikelijke 24-uurs diensten. De kazerne is dan gesloten tussen 23:00 uur en 07:00 uur. Ook krijgt de kazerne een buurtfunctie. Dit laatste moet een open cultuur bij de brandweer creëren. Het experiment gaat twee jaar duren.

OR uit zorgen in brief aan korpsleiding

De OR van de brandweer gaf in september 2018 ondersteunend advies (tool) over het voorgenomen besluit om van Kazerne Victor een proeftuinkazerne te maken. De verantwoordelijkheid voor de nachtelijke sluiting ligt volgens de OR echter bij het regionale veiligheidsbestuur en de gemeenteraad van Amsterdam. Dit schrijft de OR in een brief aan de korpsleiding van de brandweer, die in het bezit is van de Amsterdamse nieuwszender AT5.
De OR gaat de situatie bij de proeftuinkazerne continu bewaken. Werknemers zijn bang dat de brandweer door de nachtelijke sluiting de wettelijke aanrijtijden niet haalt. Halverwege 2019 staat een overleg gepland tussen de burgemeester, de korpsleiding en de OR. Dit overleg moet duidelijk maken of de zorgpunten van de OR goed bij de evaluatie van de proefkazerne worden betrokken.

OR heeft adviesrecht over uitvoering besluit

De OR heeft adviesrecht over een belangrijke wijziging in de organisatie zoals een belangrijke wijziging van de werkzaamheden (artikel 25, lid c en d van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)). De uitvoering van het besluit valt ook onder het adviesrecht. Een OR die twijfels heeft over de uitvoering van een besluit, moet goed contact houden met de achterban. Zo komt de OR erachter welke knelpunten er zijn. De OR kan zorgen over de uitvoering van een besluit op de agenda zetten van de overlegvergadering en daar bespreken met de bestuurder. Ook kan de OR gebruikmaken van het initiatiefrecht (artikel 23 WOR) en de bestuurder een voorstel doen om eventuele knelpunten te verhelpen.