OR geeft ongevraagd advies over reorganisatie

2 november 2011 | Door redactie

Volgens artikel 23 lid 3 van de WOR kunt u als OR gebruikmaken van het initiatiefrecht om zo een voorstel te doen aan de bestuurder. Zo’n voorstel moet u schriftelijk en voorzien van een toelichting voorleggen aan de werkgever. De OR van de gemeente Geertruidenberg gaf onlangs ongevraagd advies over een reorganisatieplan voor de buitendienst.

De ondernemingsraad van Geertruidenberg wilde er op tijd bij zijn en gaf de bestuurder ongevraagd negatief advies over de plannen om de buitendienst te laten inkrimpen van 18 naar 14 werknemers. De gemeente moet zware taken gaan uitbesteden en mede daardoor moet de buitendienst worden gereorganiseerd. Maar de OR is van mening dat de werknemers en het werk moeten worden behouden.

Blijf als OR open staan voor onderhandelingen

Het is altijd verstandig om met uw OR tijdig een advies uit te brengen. Maar u kunt ook te snel adviseren. Te vroeg negatief advies uitbrengen, zoals de OR van Geertruidenberg deed, kan voortkomen uit angst dat de bestuurder het advies niet wil meenemen in zijn besluit. Dit is erg proactief van de OR, maar het is de vraag of ze hiermee hun einddoel bereiken. Voor de bestuurder kan dit een teken zijn dat de OR niet serieus wil meedenken en dus ook niet open staat voor onderhandelingen. In dit geval is het een beter idee om uw zorgen tijdens een vergadering met de bestuurder te bespreken.