OR moet invloed op overname opeisen

14 juni 2017 | Door redactie

Ondernemingsraden doen er bij een potentiële overname goed aan om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met de bestuurder. Hoe eerder de OR bij het proces betrokken is, hoe groter de invloed die de raad kan uitoefenen. Dat komt de werknemers ten goede.

Een OR heeft adviesrecht (tools) bij een overname volgens artikel 25 lid 1a van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Een OR die vanaf het begin van het proces meepraat over overnames, kan de bestuurder helpen met het beperken van de gevolgen voor werknemers en knelpunten direct aangeven. De kans op een positief advies na een officiële adviesaanvraag is groot; de raad heeft tenslotte tijdens het proces input kunnen geven. De OR kan aan een positief advies voorwaarden hangen, bijvoorbeeld dat de raad alleen akkoord gaat met de overname als minimaal 80% van de werknemers mee mag naar de nieuwe eigenaar.

EOR Unilever stelt eisen aan overname margarinedivisie

De Europese ondernemingsraad (EOR) van Unilever wacht niet af. Unilever wil de margarinedivisie afstoten en de EOR is het daar absoluut niet mee eens. Om de bestuurder te dwingen om de EOR te betrekken bij de onderhandelingen, heeft de EOR in overleg met vakbonden een eisenlijst opgesteld en overhandigd aan een topbestuurder. Eén van de eisen op de lijst is dat de nieuwe eigenaar verantwoord moet omgaan met de werknemers; de EOR wil garanties zien.
Een EOR heeft niet dezelfde rechten als een Nederlandse OR; de EOR spreekt met de bestuurder af welke  bevoegdheden de raad heeft. De EOR heeft wel informatierecht en het recht om minimaal elk jaar met het hoofdbestuur te vergaderen.