OR vormt advies met behulp van deskundigen

9 maart 2012 | Door redactie

Heeft een bestuurder plannen om te reorganiseren, dan moet hij de OR inschakelen om advies te geven over het plan. Om een goed advies te kunnen geven, is het voor de OR belangrijk om over de juiste informatie te beschikken. Ook een OR van een grote organisatie in Roosendaal wil zich zo goed mogelijk voorbereiden om te voorkomen dat er 200 banen verloren gaan. De raad wil meer informatie en schakelt een externe deskundige in.

Het bestuur wil een deel van de productie van de onderneming naar Polen verplaatsen. Dit betekent dat er in Nederland 200 banen moeten verdwijnen. Maar voor de OR zijn er nog een aantal zaken onduidelijk. De raad mist bijvoorbeeld een goede onderbouwing van de plannen en weet niet of er naar alternatieven is gekeken. Alleen maar kijken naar de lagere arbeidskosten in Polen is volgens de OR niet genoeg. De OR wil meer informatie van het bestuur en heeft ook een extern adviesbureau ingeschakeld, zodat de raad een goed advies kan indienen. In een gesprek met de topmannen van de organisatie hoopt de OR alle informatie te krijgen die hij nodig heeft.

Adviesrecht en inschakelen deskundige in de WOR

Het adviesrecht van de OR vindt u in artikel 25 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). In lid 3 staat dat de bestuurder de OR moet voorzien van de beweegredenen van zijn besluit. Ook moet hij een overzicht geven van de gevolgen van het besluit en de maatregelen die daarbij worden genomen. Uit artikel 16 blijkt dat de OR de mogelijkheid heeft om extern deskundigen in te schakelen. In artikel 22 staat vervolgens dat de kosten hiervoor in principe voor rekening van de bestuurder komen. Het is wel noodzakelijk om hem van te voren op de hoogte stellen van deze kosten! Bereid u met uw OR dus zo goed mogelijk voor als u gebruikmaakt van uw adviesrecht bij belangrijke kwesties.