Q2 2016: aantal fusies blijft maar stijgen

19 juli 2016 | Door redactie

Het aantal fusiemeldingen nam in het afgelopen kwartaal toe met 26% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De SER ontving 139 meldingen in de laatste drie maanden; vorig jaar in dezelfde periode waren dat er 110. Het aantal meldingen in het tweede kwartaal is niet meer zo hoog geweest sinds 2006.

Het aantal fusiemeldingen stijgt mee met het herstel van de economie, blijkt uit statistieken vanaf 2000. Het aantal is ook gegroeid door een wijziging in de Fusiegedragsregels. Per 1 oktober 2015 moeten namelijk ook de overheid, het vrije beroep en non-profitorganisaties een fusie melden bij de Sociaal-Economische Raad (SER) als zij meer dan 50 werknemers in dienst hebben.

OR heeft adviesrecht op fusie

Bij een voorgenomen fusie moeten de fuserende organisaties niet alleen melding doen bij de SER, maar ook bij de vakbond en de ondernemingsraad (OR). De OR heeft namelijk adviesrecht op de fusieplannen en kan de gevolgen voor werknemers onder de loep nemen. Bij een negatief advies van de OR moeten de bestuurders de fusieplannen een maand uitstellen. In die tijd kan de OR beslissen om naar de Ondernemingskamer (OK) te stappen. De OK verklaart het besluit kennelijk onredelijk als de adviesprocedure niet is gevolgd, als het besluit onvoldoende is onderbouwd of als de plannen te weinig rekening houden met de werknemers. 

Regels fusie beschermen werknemers

De Fusiegedragsregels zijn opgesteld om de belangen van werknemers te beschermen en bevatten onder andere regels voor het uitwerken van arbeidsvoorwaarden bij een fusie (tool). Belangrijke onderwerpen die u terugvindt in de regels zijn: gedragsregels, geheimhouding, meldingsplicht en de verschillende beroepsprocedures.