Te laat beroepschrift is soms geen probleem

6 september 2012 | Door redactie

De OR mag een beroepschrift soms later indienen dan binnen de wettelijke termijn van één maand. Slaat de bestuurder een advies van de OR in de wind in geval van een adviesplichtig besluit, dan moet de OR normaal gesproken binnen één maand beroep instellen bij de Ondernemingskamer. Dit staat zo in de Wet op de ondernemingsraden, maar toch is het soms mogelijk om daarvan af te wijken.

De regels rondom de beroepstermijn zijn duidelijk opgenomen in artikel 26 lid 2 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Toch werd onlangs in een rechtszaak afgeweken van de termijn van één maand. Naar aanleiding van een voorgenomen besluit diende de OR van de Politieregio Twente een negatief advies in op 14 september 2011. De Politieregio zette het besluit toch door op 15 september 2011. Vervolgens was het weer de beurt aan de OR, hij diende het beroep bij verzoekschrift in bij de Ondernemingskamer op 17 oktober 2011. Dit was twee dagen te laat volgens de Politieregio Twente en verzocht de Ondernemingskamer daarom om de OR niet ontvankelijk te verklaren. 

Weekend telt niet mee bij Algemene Termijnenwet

Het is volgens de WOR niet mogelijk om in onderling overleg van de termijn af te wijken. De OR had het verzoekschrift dus uiterlijk 15 oktober 2011 – op een zaterdag – moeten indienen. Maar volgens artikel 1 van de Algemene Termijnenwet wordt de termijn als er weekend is aan het einde van de beroepstermijn, verlengd tot de eerste dag na het weekend en dat was maandag 17 oktober. De OR was dus alsnog op tijd met het indienen van het beroepschrift.
Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam, 28 juni 2012, LJN: BX0317