Weg vrij voor adviestraject COR Tata Steel

23 februari 2018 | Door redactie

Het Indiase moederbedrijf is de centrale ondernemingsraad van Tata Steel Nederland en de vakbonden op vier punten tegemoet gekomen wat betreft de voorgenomen joint venture van het staalbedrijf met het Duitse ThyssenKrupp. Daarmee is de baan vrij voor het adviestraject.

Nu het Indiase moederbedrijf en Tata Steel Nederland een akkoord hebben bereikt, kan de directie van Tata Steel Nederland het adviestraject (tools) met de centrale ondernemingsraad (COR) over de voorgenomen joint venture in gang zetten. Bij dit akkoord is het moederbedrijf de COR en vakbonden namelijk op vier belangrijke punten tegemoet gekomen:

  • IJmuiden blijft voortbestaan als geïntegreerd industrieel complex;
  • Tata Steel Nederland behoudt zijn financiële zeggenschap;
  • Tata Steel Nederland mag zijn kasstromen gebruiken voor toekomstige investeringen;
  • het huidige bestuursmodel blijft bestaan, met een zelfstandige raad van commissarissen (RvC) en een zelfstandige raad van bestuur.

Tata Steel Nederland is nog in overleg met de vakbonden over het behoud van banen. De joint venture zal niet leiden tot gedwongen ontslagen. Functies die komen te vervallen, zullen verdwijnen volgens natuurlijk verloop.

Overeenkomst joint venture mét advies COR

Het Indiase moederbedrijf betrok de COR eerst niet bij de voorgenomen plannen. Dat is in strijd met de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De COR dreigde uiteindelijk met een rechtszaak en de vakbonden met stakingen. De COR zag af van deze rechtszaak toen Tata Steel India onderhandelingen in het vooruitzicht stelde. Bovendien heeft het moederbedrijf beloofd de COR om advies te vragen voordat Tata Steel India een  overeenkomst sluit met het Duitse ThyssenKrupp.