Wettelijk adviesrecht OR en PVT bij doorstart

5 juni 2019 | Door redactie

Zowel de ondernemingsraad (OR) als de personeelsvertegenwoordiging (PVT) moeten wettelijk adviesrecht krijgen op een voorgenomen doorstart van een organisatie. Dat blijkt uit het concept-wetsvoorstel Wet overgang van onderneming in faillissement.

Minister Dekker voor Rechtsbescherming en minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben een wetsvoorstel Wet overgang van onderneming in faillissement opgesteld. Het wetsvoorstel regelt dat de OR en PVT adviesrecht hebben op een voorgenomen doorstart na een faillissement. De rechter-commissaris die toestemming moet geven voor de overgang van de organisatie, zal het advies van de OR of PVT bij zijn beslissing betrekken.

Adviesrecht OR en PVT bij doorstart opgenomen in WOR

Een eerdere uitspraak van de Hoge Raad gaf de OR al adviesrecht bij een doorstart. Dit wetsvoorstel legt het adviesrecht echter wettelijk vast door artikel 25 (adviesrecht), artikel 26 (beroepsrecht) en artikel 31 (financiële informatie) van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) te wijzigen. Ook worden het Burgerlijk Wetboek, boek 7 en de Faillissementswet gewijzigd.

Beroepsrecht OR niet van toepassing

De curator zal bepalen binnen welke termijn de OR of PVT hun advies over de overgang van de onderneming mogen uitbrengen. Deze termijn is minimaal drie dagen. Het beroepsrecht is bij dit adviesrecht niet van toepassing. Daarnaast krijgt de ondernemer de plicht om de OR of PVT te voorzien van een afschrift van de aanvraag van surseance van betaling of de aangifte tot faillietverklaring. De ondernemer moet een kopie van dat afschrift aan de OR of PVT toevoegen aan zijn eigen aanvraag of aangifte. De ondernemer mag de OR of PVT geheimhouding opleggen over deze informatie zoals geregeld in artikel 20 WOR.

Verbeterde positie voor werknemers bij doorstart na faillissement

Bovendien verbetert het wetsvoorstel de positie van werknemers bij een doorstart na een faillissement. Het wetsvoorstel geeft werknemers die in dienst zijn tijdens de faillietverklaring namelijk het recht om onder dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst te komen bij de werkgever die de organisatie overneemt. Alleen als een baan verdwijnt door bedrijfseconomische omstandigheden, hoeft de nieuwe werkgever de betrokken werknemer niet opnieuw aan te nemen. Het wetsvoorstel moet zo voorkomen dat bij een doorstart na een faillissement veel werknemers hun baan verliezen. Ook regelt het wetsvoorstel dat een concurrentiebeding automatisch vervalt als de nieuwe organisatie de werknemer na de overname niet in dienst kan houden.

Wetsvoorstel online opengesteld voor reacties

Het concept-wetsvoorstel is tot 31 augustus 2019 opengesteld voor reacties op internetconsultatie.nl. Als zowel de Tweede als de Eerste Kamer het wetsvoorstel aannemen, treedt de Wet overgang van onderneming in faillissement in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Meer informatie over faillissementen vindt u in de toolbox Zo bent u voorbereid op een dreigend faillissement.