Adviesrecht bedongen voor € 147.000

De vrede is hersteld tussen de gemeente Almelo en haar ondernemingsraad (OR). De OR kreeg uiteindelijk de onderbouwing bij de adviesaanvraag voor een reorganisatie van de gemeente. Dit had de raad nodig om advies uit te kunnen brengen. Wel was hiervoor een rechtsgang nodig. Dit heeft de gemeente Almelo al met al € 147.000 gekost.

3 mei 2019 | Door redactie

Het bedrag van bijna anderhalve ton gemeenschapsgeld kwam boven tafel na vragen van de PvdA-raadsfractie in de gemeenteraad van Almelo. Het geld werd uitgegeven voor de juridische specialisten die beide partijen inhuurden. Ook maakte de gemeente kosten voor de bemiddelaar van de Ondernemingskamer (OK). Ten slotte moest de gemeente ook de griffiekosten van het Gerechtshof betalen. Hoewel de reorganisatie door de rechtsgang is vertraagd, verwacht de gemeente binnen het budget van € 4,5 miljoen te blijven dat zij voor de reorganisatie had uitgetrokken.

OR trok verzoekschriften in na ontvangst onderbouwing

De OR van de gemeente Almelo ging begin december 2018 in beroep bij de OK. Reden hiervoor was het besluit van de gemeente om een reorganisatie door te zetten terwijl de OR de onderbouwing bij de adviesaanvraag miste. De OR kon de reorganisatie daarom niet ondersteunen. Ook miste de OR onderbouwing van het besluit om de reorganisatie door te zetten zonder het advies van de OR.
De rechtszaak bij de OK diende eind december 2018. De OK stelde voor om tussen de OR en de gemeente Almelo te gaan bemiddelen. De OR ging hiermee akkoord op voorwaarde dat de bemiddeling binnen drie weken succes zou opleveren. Zo niet, dan zou de OR de OK alsnog om een uitspraak vragen.
Eind januari 2019 werd bekend dat de gemeente de OR de onderbouwing voor de reorganisatie zou sturen, zodat de OR alsnog zijn advies kon uitbrengen. Ook stelde de gemeente het reorganisatieplan op onderdelen aan. Hierop trok de OR zijn verzoekschriften bij de OK in.

Het mag wat kosten…

Een OR kan verschillende wegen bewandelen om een geschil met de bestuurder bij te leggen. Om met de bestuurder tot overeenstemming te komen, kan de OR bij de bedrijfscommissie terecht, bij de kantonrechter en bij de OK. Een gang naar de kantonrechter of de OK brengt de meeste kosten met zich mee. Deze kosten zijn voor de bestuurder.
Welke keuze de OR maakt, hangt af van de situatie en van hoe de OR deze inschat. De OR van de gemeente Almelo had vóór zijn gang naar de OK de gemeente al verzocht om onderbouwing van de reorganisatie. Omdat de gemeente de onderbouwing niet ter beschikking stelde, kon de raad de reorganisatie niet met een advies ondersteunen. De OR herhaalde het verzoek om onderbouwing nadat de gemeente Almelo aankondigde de reorganisatie desondanks doorzette en stapte hierop naar de OK. Pas na bemiddeling door de OK ontving de OR de zo nodige onderbouwing. Het mocht kennelijk wat kosten.