Adviesrecht OR: het uitbrengen van advies

Na het ontvangen van een adviesaanvraag gaat de OR in overleg met achterban en bestuurder; daarna formuleert de raad het advies. Hoe dat advies eruit moet zien en of de OR het advies mondeling of schriftelijk geeft, schrijft de WOR niet voor.

12 mei 2017 | Door redactie

Een helder en bondig geformuleerd advies (tool) voorkomt misverstanden. Het advies (tool) moet zo duidelijk zijn dat de bestuurder geen kans krijgt om in het midden te laten of hij het nu wel of niet opvolgt. ‘Nee, tenzij…’ gevolgd door een stuk of zes voorwaarden is verwarrend. Want wat gebeurt er als de bestuurder vijf van de zes voorwaarden opvolgt en de zesde aan zijn laars lapt? Is het advies van de OR dan een ‘ja’ geworden?

Een puntsgewijze opsomming schept duidelijkheid

Een puntsgewijze opsomming met overtuigende argumenten voor elk (deel)advies is overzichtelijk voor de bestuurder. Hij kan op elk van deze punten ingaan of ze overnemen in het uiteindelijke besluit. De OR kan eventueel gedane toezeggingen opnemen in het besluit met een verwijzing naar het verslag van de betreffende vergadering. Bovendien kan de OR in het advies aangeven evaluatiemomenten (tool) in te willen bouwen, waarin de bestuurder en de raad de voortgang bespreken.

Meer lezen over het adviesrecht van de OR?
WOR: regels voor het adviesrecht van de OR

Adviesrecht OR: wanneer is ‘iets’ belangrijk?
Adviesrecht OR: bijzondere overlegvergadering
Adviesrecht OR: het besluitvormingsproces
Adviesrecht OR: inhoud van de adviesaanvraag
Adviesrecht OR: meningsvorming
Adviesrecht OR: overleg met de bestuurder
Adviesrecht OR: verbeteren van de positie