Adviesrecht OR: verbeteren van de positie

In de ideale situatie liggen alle opties nog open als de adviesaanvraag bij de OR binnenkomt, maar er zijn bestuurders die het beschouwen als een verplicht nummertje. Als de OR negatief wil adviseren, doet de raad er verstandig aan zijn positie te versterken.

3 mei 2017 | Door redactie

De bestuurder voert het besluit toch wel door, of we nu voor of tegen zijn. Hij is de baas.’ Een bestuurder zal minder geneigd zijn om te luisteren naar een ondernemingsraad met zo’n instelling. Een OR hoeft niet aan zijn machtspositie te twijfelen, want de raad heeft de bestuurder namelijk iets heel belangrijks te bieden: draagvlak. Niet alleen van de OR zelf, maar ook van een deel van de achterban. De invoering van een voorgenomen besluit is voor de bestuurder een stuk gemakkelijker als hij de steun van de ondernemingsraad heeft.

De toezichthouder kan de OR te hulp schieten

Veel bestuurders opereren niet volledig zelfstandig, maar staan onder toezicht. Veel non-profitorganisaties kennen een bestuur of een raad van toezicht. De raad van commissarissen en de raad van bestuur zijn gebruikelijke organen in de profitsector.  Mocht de OR in de clinch komen met de bestuurder over een belangrijke kwestie, dan kan de raad de toezichthouder betrekken voor bemiddeling of om zijn gelijk te halen.

Samenwerking met vakbond of media

Ook kan de ondernemingsraad zijn standpunt kracht bij zetten door een samenwerking aan te gaan met één of meerdere vakbonden. Tot slot kan een OR die niet serieus wordt genomen door de bestuurder overwegen om de lokale pers in te schakelen en zo zijn positie te versterken. De OR kan zelf een persbericht versturen naar de media of afwachten tot de telefoon gaat als de interne problemen al zijn uitgelekt. Media zijn een krachtig middel, maar de golf van aandacht is moeilijk te controleren en kan zich tegen de OR keren.

Meer lezen over het adviesrecht van de OR?
WOR: regels voor het adviesrecht van de OR

Adviesrecht OR: wanneer is ‘iets’ belangrijk?
Adviesrecht OR: bijzondere overlegvergadering
Adviesrecht OR: het besluitvormingsproces
Adviesrecht OR: inhoud van de adviesaanvraag
Adviesrecht OR: meningsvorming
Adviesrecht OR: overleg met de bestuurder
Adviesrecht OR: het uitbrengen van advies