Adviesrecht OR: verhuizing werkplekken

Voor een verhuizing van werkplekken moet een bestuurder altijd advies vragen aan de OR. Dat geldt zowel voor de verhuizing van de gehele organisatie naar een andere locatie als de verhuizing van een aantal werkplekken naar een heel nieuwe plek binnen het eigen pand.

2 februari 2018 | Door redactie

Een nieuwe werkplek brengt nieuwe arbeidsomstandigheden met zich mee en vraagt daarom om een kritische blik op de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) (tools). De OR kan erop aansturen dat de bestuurder vóór het definitieve besluit een aanvullende RI&E laat uitvoeren. Hierdoor slaan OR en bestuurder twee vliegen in één klap. De OR heeft namelijk instemmingsrecht (tools) op het opstellen of wijzigen van de RI&E, net als op het eraan gekoppelde plan van aanpak. Zo heeft de bestuurder er alles aan gedaan om een veilige situatie voor werknemers in het nieuwe pand te creëren.

Reistijd van werknemers

Als de organisatie over een grotere afstand verhuist, zullen de meeste werknemers meer gaan reizen. Als de reiskostenvergoeding niet afdoende is om de nieuwe woonwerkafstand te overbruggen, betekent dat dat werknemers er financieel op achteruitgaan. De OR kan in zo’n geval een compensatieregeling of een ruimere kilometervergoeding voorstellen of werknemers in werktijd laten reizen. Regelingen hebben vaak een afbouwkarakter, zodat werknemers aan de nieuwe situatie kunnen wennen en de kans krijgen om dichter bij de nieuwe locatie te komen wonen.

Aandachtspunten OR bij een verhuizing

De OR doet er goed aan op de volgende punten te letten bij een verhuizing:

  • Wat zijn de motieven om te verhuizen? Gaat het om een vermindering van lasten, een betere bereikbaarheid, een uitbreiding of juist een inkrimping van werkplekken?
  • Hoe vangt de bestuurder de consequenties voor het woon-werkverkeer van werknemers op?
  • Zijn er werknemers die moeten verhuizen? Welke vergoedingen en faciliteiten krijgen ze? Zijn er alternatieven voor degenen die niet kunnen of willen meeverhuizen?
  • Veranderen door de verhuizing de werkzaamheden van de werknemers ook en zo ja, heeft de OR adviesrecht?
  • Is er gebruik gemaakt van deskundig advies voor de inrichting van de werkplek (tools)? Worden de werknemers betrokken bij de inrichting?