Adviesrecht OR: wanneer is iets ‘belangrijk’?

Veel besluiten die ‘belangrijk’ zijn, zijn adviesplichtig volgens artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden. Maar wanneer is een besluit belangrijk? Een sluitende definitie bestaat niet, maar er zijn wel een aantal handvatten voor de bestuurder en de OR.

20 januari 2017 | Door redactie

Aan de hand van de volgende punten kunnen de bestuurder en de ondernemingsraad bepalen of een besluit belangrijk genoeg is om adviesrecht (tools) zoals vastgelegd in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden toe te kennen aan de OR:

  • besluiten die gaan over een onderwerp dat voor de organisatie niet alledaags is, zijn vaak belangrijk;
  • besluiten die ingrijpende gevolgen hebben voor de organisatie zijn bijna altijd belangrijk;
  • voor een OR is het belangrijk om te letten op de redenen voor het besluit van de bestuurder en het aantal werknemers voor wie het besluit ingrijpende gevolgen zal hebben, ook op de lange termijn;
  • tot slot houdt een slimme OR in de gaten of besluiten die los van elkaar niet adviesplichtig zijn, samen belangrijk genoeg zijn voor een adviesaanvraag.

OR zet initiatiefrecht in om advies uit te brengen

De genoemde handvatten sluiten een meningsverschil tussen ondernemingsraad en bestuurder niet uit. Als de bestuurder een besluit niet belangrijk genoeg vindt om een adviesaanvraag te sturen, kan de OR besluiten om op grond van zijn initiatiefrecht (tool) ongevraagd advies uit te brengen. Via het informatierecht (tool) kan de OR alle details bij de bestuurder opvragen. De bestuurder moet het advies verplicht minstens één keer in een vergadering bespreken voordat hij schriftelijk reageert.

Afspraken vastleggen in een ondernemingsovereenkomst

In een situatie waarin niet duidelijk is of de OR adviesrecht heeft, kan de OR in overleg met de bestuurder toch gebruik maken van het recht; het adviestraject blijft dan gelijk, tot aan de opschortingstermijn. Bij een negatief advies van de OR kan de bestuurder naar de rechter stappen om hem te laten oordelen of er sprake is van adviesrecht en om het besluit te toetsen. Om misverstanden te voorkomen, kunnen beide partijen afspraken maken over hoe belangrijk een besluit is en deze vastleggen in een ondernemingsovereenkomst (tool). Deze overeenkomst is niet bindend en de OR blijft de mogelijkheid behouden om naar de rechter te stappen.

Meer lezen over het adviesrecht van de OR?
WOR: regels voor het adviesrecht van de OR

Adviesrecht OR: bijzondere overlegvergadering
Adviesrecht OR: het besluitvormingsproces
Adviesrecht OR: inhoud van de adviesaanvraag
Adviesrecht OR: meningsvorming
Adviesrecht OR: overleg met de bestuurder
Adviesrecht OR: verbeteren van de positie
Adviesrecht OR: het uitbrengen van advies

Bijlagen bij dit bericht

Informatierecht van de OR
E-learning | VideoCollege 12 minuten