Adviseur over: niet-naleving adviesrecht OR

De bestuurder moet volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) advies vragen aan de OR over adviesplichtige onderwerpen. Wat kan de OR doen als de bestuurder een besluit heeft genomen zonder advies te vragen?

26 april 2017 | Door redactie

De besluiten die voor advies aan de OR (tools) moeten worden voorgelegd, staan opgesomd in artikel 25 van de WOR. Verder bepaalt lid 2 van artikel 25 dat de bestuurder een voorgenomen besluit aan de OR moet voorleggen. De bestuurder moet daarbij tijdig om advies vragen, zodat het advies nog van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

Gevolgen niet naleven adviesrecht

Als de bestuurder een besluit heeft genomen zonder het aan de OR voor te leggen terwijl dit wel had gemoeten, kan de OR bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam beroep instellen tegen het besluit (zie ook artikel 26, lid 1 van de WOR). De OR moet hiervoor binnen één maand nadat de OR van het genomen besluit in kennis is gesteld  een verzoekschrift indienen (artikel 26, lid 2 van de WOR). Als de bestuurder geen advies heeft gevraagd, kan het zo zijn dat hij de OR ook niet in kennis heeft gesteld van het uiteindelijke besluit. De beroepstermijn van één maand gaat in zo'n geval lopen vanaf het moment waarop de OR de reikwijdte van het besluit heeft onderkend of rederlijkerwijs kon kennen.

In deze editie van 'Adviseur over' staat een vraag uit de adviesdesk centraal, waarvan het antwoord is beoordeeld met vijf van de vijf sterren. Heeft u een vraag over hetzelfde onderwerp, dan kunt u die stellen aan de adviseur hieronder. 

Niels Koene - CMS