Betrokkenheid OR wenselijk bij onderzoek nut werkzaamheden

Een bestuurder doet er goed aan om de OR te betrekken als hij een onderzoek wil instellen naar de structuur van de organisatie en het nut van bepaalde werkzaamheden. Zo kan de OR al in een vroeg stadium meepraten en ontstaat er geen onrust bij de achterban.

11 april 2018 | Door redactie

Een organisatie die al jaren werkt met dezelfde organisatiestructuur en functies, kan besluiten om eens onderzoek te doen naar de effectiviteit van deze structuur. Mogelijk leidt dat tot kostenbesparing of het efficiënter inrichten van de werkprocessen voor meer productiviteit. Een bestuurder doet er in zo’n geval goed aan om de OR vroeg te betrekken. De OR heeft namelijk adviesrecht (tools) op basis van artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden als het onderzoek leidt tot een voorgenomen besluit om:

  • de werkzaamheden van de organisatie of een belangrijk deel daarvan te beëindigen;
  • een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden door te voeren;
  • een belangrijke wijziging aan te brengen in de manier waarop de organisatie in elkaar steekt.

Hoe eerder de OR is betrokken, hoe groter de kans dat de OR ondersteunend adviseert. Bovendien kan de raad de bestuurder helpen als er onrust zou ontstaan bij de achterban.

‘OR oneens met onderzoek naar nut metrobeheerders’

De metropoolregio – een samenwerkingsverband van 23 gemeenten op het gebied van bereikbaarheid en economisch vestigingsklimaat –Rotterdam-Den Haag heeft zich voorgenomen om een onderzoek uit te laten voeren naar het nut van metrobeheerder bij vervoersbedrijf RET. De functie stamt uit de tijd dat er een wettelijke verplichting was voor de aanwezigheid van een beheerder op ieder ondergronds metrostation. Die verplichting is er niet meer en de 120 metrobeheerders, wier inzet jaarlijks € 10,5 miljoen kost, houden zich nu vooral bezig met service. Vakbond FNV is niet betrokken bij het onderzoek en spreekt zich in de media negatief uit. Ook de OR van RET zou niet betrokken zijn en negatief staan tegenover het onderzoek.