Een pilot is geen vrijbrief voor veranderingen

Een pilot is een goede manier om te testen of een arbeidproces binnen een organisatie efficiënter kan worden gemaakt. Hierbij kan een organisatie gedurende een afgebakende periode uitproberen of een andere manier van werken beter uitpakt. De OR moet hierbij wel goed oppassen dat de bestuurder zich aan de regels houdt en geen wijzigingen doorvoert die moeilijk of niet zijn terug te draaien.

1 juli 2011 | Door redactie

Een pilot leidt in veel gevallen tot veranderingen voor de werknemers binnen uw organisatie. Het gaat hierbij vaak om aanpassing van de werktijden, maar soms ook om veranderingen in de beloningssystematiek of de inhoud van de functie van een werknemer. Uw bestuurder mag een pilot alleen starten als het gaat om een afgebakende periode en de betrokkenen vrijwillig instemmen met de tijdelijke veranderingen.
Als uw bestuurder de werknemers wil verplichten om aanpassingen te accepteren, ook al is dat tijdelijk, moet hij de OR altijd eerst om advies vragen. Bij een pilot mag de bestuurder het aantal contractueel vastgelegde uren van werknemers in ieder geval niet verminderen. Wel kan hij met instemming van de betrokkene een andere invulling geven aan de overtollige uren.

Geef ongevraagd advies!

Voor veel ondernemingsraden én bestuurders is nogal eens onduidelijk of een tijdelijke verandering al dan niet adviesplichtig is. Over het algemeen geldt dat zo’n pilot adviesplichtig is als de (personele) gevolgen groot zijn, als de gevolgen onomkeerbaar zijn of als de tijdelijkheid automatisch over zal gaan in een blijvend besluit. Om problemen te voorkomen, is het echter altijd verstandig als uw bestuurder een pilot eerst voorlegt aan uw ondernemingsraad. En staat het u natuurlijk vrij om ongevraagd advies te geven.