OR adviseert over adviesopdracht coronamaatregelen kantoor

Alhoewel het advies van de overheid luidt om – ondanks de versoepelingen – nog altijd zo veel mogelijk thuis te werken, denkt menig bestuurder al na de opening van het kantoor. Mogelijk neemt hij een expert in de arm om hem te adviseren over de te nemen maatregelen. Voordat hij deze adviesopdracht uitzet, moet hij de OR om advies vragen.

17 juni 2020 | Door redactie

De OR heeft volgens artikel 25, lid 1n van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) adviesrecht over het verstrekken en formuleren van een adviesopdracht aan een externe deskundige. Schakelt de bestuurder bijvoorbeeld en externe expert in om het kantoor en de werkplekken coronaproof te maken, dan moet hij eerst een adviesaanvraag naar de OR sturen. De OR kan de bestuurder dan adviseren over zowel de keuze voor de adviseur als over de te verstrekken adviesopdracht en de formulering daarvan.

Externe deskundige inschakelen is geen overbodige luxe

Als werknemers weer op kantoor werken, moet het voor hen mogelijk zijn om anderhalve meter afstand te houden tot hun collega’s. Daarnaast zijn er maatregelen nodig om te voorkomen dat er te veel werknemers tegelijk op kantoor zijn. Ook is een extra grondige structurele schoonmaak nodig om de kans op besmetting te verkleinen.  Een externe deskundige inschakelen om er zeker van te zijn dat de maatregelen volstaan, is dan ook geen overbodige luxe. Het is immers ook de eerste keer dat werkgevers voor de uitdaging staan om het bedrijfspand of kantoor coronaproof in te richten.

Externe deskundige kan instemming OR bevorderen

Op het uiteindelijke pakket van maatregelen heeft de OR instemmingsrecht (artikel 27, lid 1d WOR). Dit instemmingstraject zal vlotter verlopen als de OR al betrokken was bij het opstellen van het beleid en als dit begeleid is door een expert. Door samen te werken, kunnen bestuurder, deskundige en OR komen tot de beste set van maatregelen. Voor de beoordeling van de instemmingsaanvraag, kan de OR zelf ook een externe deskundige inschakelen (artikel 16 WOR).

Werkgever moet zorgen dat werknemers veilig en gezond werken

Een werkgever heeft volgens de Arbowet de verplichting (zorgplicht) om ervoor te zorgen dat werknemers veilig en gezond hun werk kunnen doen. Daarom moet een bestuurder alle risico’s inventariseren die er zijn op de werkvloer en maatregelen nemen om die risico’s weg te nemen of – als dat niet kan – te verkleinen. Corona is een voorbeeld van zo’n risico. Neemt de bestuurder geen of onvoldoende maatregelen, dan kan Inspectie SZW ingrijpen en de bestuurder een waarschuwing geven. Als de situatie daarna niet verbetert, kan een boete volgen. Er is ook instemming van de OR nodig voor aanpassen RI&E vanwege corona.