OR NS fluit directie terug

De NS-directie vroeg de ondernemingsraad (OR) van NS Reizigers onlangs om advies over het voorgenomen besluit om het Technisch Geleid Vertrekproces (TGV) voor de Airport Sprinter (APS) door te voeren. De OR adviseerde de directie om van die plannen af te zien.

14 mei 2021 | Door redactie

De OR van NS Reizigers heeft de directie geadviseerd om het TGV voor de APS niet in te voeren. Vakbond FNV roept NS op om het advies van de OR op te volgen. Het plan zou te veel geld kosten en te weinig resultaat opleveren en daarmee dus geen oplossing bieden. Voor het advies vroeg de OR zowel machinisten en hoofdconducteurs van NS als de kaderleden van FNV Spoor om hun mening. De OR kreeg daarmee input van zo’n 2.100 betrokkenen. Het adviesrecht van de OR is vastgelegd in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden.

Vakbond is bang dat plan gevaar oplevert  

Met het TGV zouden de Airport Sprinters bij vertrek steeds wat tijd winnen ten opzichte van nu. Dit maakt het mogelijk om naast de Thalys, Eurostar en andere Sprinterdiensten ook nog acht Airport Sprinters per uur te laten rijden. Die tijdwinst wil NS realiseren met het TGV dat de machinist verantwoordelijk maakt voor het sluiten van de deuren en de conducteur voor de service aan de reiziger. Volgens FNV vertrekken de sprinters echter even snel als de conducteurs verantwoordelijk blijven voor het sluiten van de deuren. Bovendien zou het een gevaar kunnen opleveren als de machinisten zich met nog meer zaken tegelijk zouden moeten bezig houden.

Directie moet OR zo snel mogelijk schriftelijk informeren over besluit

Het is nu aan de directie van de NS om een besluit te nemen en om dit zo snel mogelijk schriftelijk aan de OR mede te delen. Als de directie het OR-advies (gedeeltelijk) niet opvolgt, moet ze beargumenteren waarom. Er geldt dan bovendien een opschortingstermijn van één maand, tenzij de OR aangeeft daarvan af te zien. De opschortingstermijn geeft de OR de tijd om eventueel een procedure bij de Ondernemingskamer of de rechter te starten. De directie mag het besluit in deze maand dan ook nog niet uitvoeren.