OR van L1 eist dat RvC benoeming directeur terugdraait

De ondernemingsraad (OR) van de Limburgse omroep L1 wil dat de raad van commissarissen (RvC) de benoeming van Peter Elbers als directeur intrekt. Volgens de OR is de benoeming onwettig. De OR geeft de RvC tot vanmiddag 14.00 uur de tijd om de benoeming terug te draaien. Anders stapt de OR naar de rechter.

9 september 2020 | Door redactie

Volgens de OR heeft de RvC bij de benoeming van Peter Elbers tot directeur-bestuurder het wettelijke adviesrecht van de OR geschonden. De RvC heeft weliswaar bij de OR een adviesaanvraag ingediend over de voorgenomen benoeming van Elbers, maar heeft het OR-advies niet afgewacht bij de besluitvorming. De OR eist nu dat de RvC voor vanmiddag 14.00 uur de benoeming terugdraait. Gebeurt dit niet, dan spant de OR een kort geding aan.

OR wilde uitkomst bemiddelingstraject met ontslagen oud-directeur afwachten

De OR had de RvC direct laten weten dat de raad pas advies wil uitbrengen als het bemiddelingstraject tussen de RvC, de OR en oud-operationeel directeur Bert Lemmens was afgerond. Lemmens moest samen met commercieel directeur Emiel van der Wal op 1 juli vertrekken. Hierdoor zat de regionale omroep plotseling zonder bestuurders. Deze beslissing was tegen de zin van de werknemers. Nagenoeg alle werknemers zegden daarom hun vertrouwen op in de RvC.

RvC volgde onwettige procedure bij benoeming directeur

Hoewel het bemiddelingstraject met de oud-directeur nog loopt, wilde de RvC vanwege het bedrijfsbelang en de continuïteit het advies van de OR niet afwachten. Afgelopen vrijdag maakten de commissarissen de benoeming van Elbers tot directeur bekend. Maandag is Elbers begonnen in zijn nieuwe functie. Op grond van artikel 30, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft de OR adviesrecht bij de benoeming van een bestuurder. Nu de RvC dit besluit zonder advies van de OR heeft genomen, is er volgens de OR van L1 sprake van een onwettige procedure en is de benoeming niet rechtsgeldig.