Voordelen van vroegtijdige betrokkenheid van de OR

Als de bestuurder strategische keuzes wil omzetten in concrete besluiten of maatregelen, moet hij hiervoor meestal een adviesaanvraag indienen bij de ondernemingsraad (OR). Het is echter beter als hij de OR al eerder bij zijn plannen betrekt. APM Terminals laat zien dat dit kan.

5 juli 2021 | Door redactie

Een reorganisatie kan vergaande gevolgen hebben voor de organisatie en werknemers. De bestuurder wil bijvoorbeeld bedrijfsactiviteiten staken of uitbreiden, werkprocessen anders inrichten, grote investeringen doen of snijden in het personeelsbestand. Daar zijn grote belangen mee gemoeid. Om die reden moet de bestuurder de OR om advies vragen voordat hij zijn besluit doorvoert (artikel 25 WOR). Het is echter raadzaam dat de bestuurder de OR al bij zijn plannen betrekt voordat deze concreet zijn. De OR behartigt immers de belangen van zowel de organisatie als de werknemers. Vanuit die positie is de OR de rechterhand van de bestuurder als hij strategische beslissingen moet nemen. Een actueel voorbeeld van een organisatie die dit goed aanpakt, is APM Terminals in Rotterdam.

Vroegtijdig overleg met OR kan zorgen voor baanbehoud

APM Terminals, een dochteronderneming van de Deense rederij A.P. Møller - Mærsk, wil de komende jaren zijn containerterminal op de Tweede Maasvlakte flink uitbreiden. Het gaat om een verdubbeling van de capaciteit, die in 2026 rond moet zijn. De terminal moet niet alleen groter worden, maar ook efficiënter gaan werken. Dit kan leiden tot verlies van banen. APM Terminals wil de uitbreidingsplannen het komende halfjaar samen met de OR en de vakbonden opstellen. Door het vroegtijdige overleg met de OR en vakbonden, hoopt APM Terminals zo veel mogelijk banen te kunnen behouden. Onder andere door het bij- en omscholen van de huidige werknemers.

OR is belangrijke sparringpartner van bestuurder

De OR kan veel invloed uitoefenen bij een reorganisatie (tool). De OR kan onder andere met de bestuurder meedenken over de noodzaak van de maatregelen, helpen bij het in kaart brengen van de gevolgen en risico’s, de wensen van de achterban inventariseren en alternatieve oplossingen aandragen. De OR is dus een belangrijke sparringpartner van de bestuurder, die ervoor kan zorgen dat de plannen voor de hele organisatie zo gunstig mogelijk uitpakken.