Advies OR op adviesaanvraag doorgeven aan de bestuurder

Maatwerkbrief

MS Word 54.96 kb

24-06-2021

Download deze tool
Gebruik deze maatwerkbrief om een goed onderbouwd advies te geven op een adviesaanvraag.

De OR en personeelsvertegenwoordiging (pvt) hebben over een aantal onderwerpen adviesrecht.

Dit advies moet goed onderbouwd zijn, zeker als de OR adviseert het voorgenomen besluit te wijzigen of in het geheel niet uit te voeren.Meer informatie over het adviesrecht van de OR vindt u in de toolbox Stroomlijn het adviesrecht van de OR.