Niet in behandeling nemen adviesaanvraag OR

Maatwerkbrief

MS Word 54.35 kb

15-06-2021

Download deze tool
Met deze kant-en-klare maatwerkbrief informeert u de bestuurder dat de ondernemingsraad de adviesaanvraag niet in behandeling neemt.

De ondernemingsraad kan aan de bestuurder een aangepaste versie van de adviesaanvraag vragen als deze niet voldoet aan de formele eisen van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Met de brief laat u weten wat volgens de ondernemingsraad (OR) ontbreekt in de adviesaanvraag. De bestuurder wordt vriendelijk verzocht een aangepaste versie van de adviesaanvraag te sturen.Meer informatie over het adviesrecht van de OR vindt u in de toolbox Stroomlijn het adviesrecht van de OR.