Welke beslissingen zijn mogelijk op een adviesaanvraag?

24 juni 2021

De bestuurder heeft een adviesaanvraag bij onze ondernemingsraad (OR) ingediend. We zijn het grotendeels eens met het voorgenomen besluit, maar niet helemaal. De bestuurder wil zijn voorgenomen besluit niet aanpassen. Welke opties hebben we om als ondernemingsraad op de adviesaanvraag te beslissen?

Als u er als ondernemingsraad niet helemaal uitkomt met de bestuurder, heeft u verschillende mogelijkheden. 

Niet beslissen

U kunt ervoor kiezen om niet te beslissen, totdat de bestuurder aan uw wensen voldoet. Dit is een risicovolle stap, want als u niet beslist, kan de bestuurder zonder uw advies toch een besluit nemen. Als de bestuurder een besluit heeft genomen zonder uw advies, kan de ondernemingsraad beroep instellen bij de Ondernemingskamer (artikel 26, lid 1 WOR). De rechter zal dan beoordelen of het besluit van de bestuurder ‘kennelijk onredelijk’ is.

Als de rechter tot het oordeel komt dat u onterecht geen advies heeft gegeven, is uw adviesrecht verspeeld. Dit kan het geval zijn als uw OR over alle relevante informatie beschikte en voldoende tijd had om tot een advies te komen.

Positief advies geven

Als de verschillen van inzicht minimaal zijn, kunt u ervoor kiezen om een positief advies te geven. U mag als ondernemingsraad best streng zijn voor de bestuurder, maar soms kan het een strategisch voordeel opleveren om een klein onderwerp 'weg te geven', zodat u daar iets anders voor terug kunt vragen. Dat is een kwestie van onderhandelen. Uiteraard doet u dit nooit voor grote en belangrijke onderwerpen die flinke gevolgen hebben voor de medewerkers.

Negatief advies geven

Als het onderwerp waar het verschil van mening over bestaat zo belangrijk is dat u hier niet akkoord mee kunt gaan, adviseert u het voorgenomen besluit niet te nemen. Hier geldt dezelfde juridische procedure als bij niet beslissen.

Met een goed gemotiveerd advies heeft uw ondernemingsraad een sterkere positie bij de kantonrechter. Het zal voor de bestuurder dan lastiger zijn om de rechter mee te krijgen, dan in de situatie dat u geen beslissing neemt.

Het is raadzaam om in uw negatieve advies duidelijk aan te geven wat er voor nodig is om alsnog een positief advies te krijgen. Dit geeft de bestuurder de mogelijkheid om zijn besluit aan te passen op de punten waar dat nodig is.

Positief advies op voorwaarden

Het is ook mogelijk om een positief advies te geven op voorwaarden (ja, mits...). U laat de bestuurder dan weten dat u positief wilt adviseren als hij bij de uitvoering van het besluit aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Als u instemt op voorwaarden moet u dit duidelijk en schriftelijk vastleggen. U wilt immers niet het risico nemen dat de bestuurder er 'overheen leest'  of uw voorwaarden naar eigen inzicht interpreteert.



Meer informatie over het adviesrecht van de OR vindt u in de toolbox Stroomlijn het adviesrecht van de OR.