Definitie publieke kennisinstelling verduidelijkt

Met de aftrek speur- en ontwikkelingswerk hebben organisaties door de fiscale regeling van de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) recht op afdrachtvermindering S&O. Maar publieke kennisinstellingen zijn uitgesloten van deze afdrachtvermindering. Er is nu een verduidelijking voorgesteld voor de term publieke kennisinstellingen.

15 september 2020 | Door redactie

Van een publieke kennisinstelling is op grond van de wettelijke definitie onder meer sprake bij een geheel of gedeeltelijk, meerjarig door de overheid gefinancierde onderzoeksorganisatie zonder winstoogmerk. Het doel van zo’n organisatie is om de algemene wetenschappelijke of technische kennis uit te breiden. De zinsnede ‘zonder winstoogmerk’ betekent dat duidelijk moet zijn of een onderzoeksorganisatie winst nastreeft en uitkeert. Dit kan  onder andere blijken uit het statutaire doel van de organisatie of de rechtsvorm. Is dat niet het geval, dan is geen sprake van een winstoogmerk.

Zinsnede ‘zonder winstoogmerk’ wordt geschrapt

Sommige publieke kennisinstellingen zijn belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (VPB). De beoordeling of sprake is van belastingplicht voor de VPB is een andere beoordeling dan of er wel of geen sprake is van een winstoogmerk. Om onduidelijkheid weg te nemen staat nu in de Overige fiscale maatregelen 2021 dat de woorden ‘zonder winstoogmerk’ vervallen. Er is nu onder de huidige gebruikers van de S&O-afdrachtvermindering geen enkele door de overheid gefinancierde onderzoeksorganisatie met winstsoogmerk bekend, die door deze wijziging buiten de boot valt. Het laten vervallen van de term ‘zonder winstoogmerk’ bij de definitie ‘publieke kennisinstelling’ leidt dan ook niet tot inperking van de huidige groep gebruikers van de S&O-afdrachtvermindering.

Download de complete Miljoenennota 2021 (pdf) en het Belastingplan 2021 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.