Eén regeling in plaats van WBSO en RDA

De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) en de Research & Development Aftrek (RDA) worden per 1 januari 2016 samengevoegd tot één regeling. Uw onderneming kan daardoor gebruikmaken van één regeling voor al uw kosten voor speur- en ontwikkelingswerk.

15 juli 2015 | Door redactie

Als uw onderneming in aanmerking komt voor de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O), betaalt u minder loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing over het loon van werknemers die zich bezighouden met S&O. De RDA is een regeling waardoor uw onderneming een extra aftrek van de winst voor de vennootschapsbelasting krijgt. De RDA bleek in de praktijk niet te werken en daarom heeft het kabinet besloten om de regelingen samen te voegen tot één geïntegreerde S&O-regeling.

Aftrek geldt straks voor alle S&O-kosten

Door de samenvoeging wordt de afdrachtvermindering S&O uitgebreid. Vanaf 1 januari 2016 geldt de afdrachtvermindering dus niet meer alleen voor de loonkosten, maar voor alle kosten voor speur- en ontwikkelingswerk. De extra aftrek in de vennootschapsbelasting gaat dan verdwijnen. In de tabel hieronder ziet u welke percentages en bedragen er waarschijnlijk gaan gelden voor de nieuwe regeling. De nieuwe regeling blijft overigens wel Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) heten.

Samenvoegen WBSO en RDA