Eindheffing uitgesloten van afdrachtvermindering S&O

20 september 2016 | Door redactie

Loon waarvan de werkgever de loonbelasting voor zijn rekening heeft genomen via eindheffing, telt in de toekomst officieel niet meer mee voor de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O). In de praktijk is dat al het geval.

Met de wijzigingen wordt in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) vastgelegd dat voor de bepaling van de afdrachtvermindering S&O eindheffingsloon niet meetelt. Van eindheffing is sprake als de werkgever de loonbelasting betaalt in plaats van de werknemer, bijvoorbeeld door het in de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) onder te brengen. 

Eindheffingsloon zit niet in de polisadministratie

Het loonbegrip dat momenteel voor deze wet wordt gehanteerd, gaat uit van het gemiddelde uurloon van werknemers. Dat is via de loonaangifte van organisaties in de polisadministratie van UWV terechtgekomen. Omdat eindheffingsloon niet in de polisadministratie zit, blijft het in de praktijk al buiten beschouwing.

Download de Miljoenennota 2017 en het Belastingplan 2017 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.