Geef de S&O- en RDA-uren op tijd door

20 februari 2015 | Door redactie

Als uw organisatie in 2014 heeft geprofiteerd van S&O-uren (speur- en ontwikkelingsaftrek) en de R&D-aftrek (research- en developmentaftrek), moet u vóór 31 maart 2015 de werkelijk gemaakte uren, kosten en uitgaven doorgeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Doet u dit niet of te laat, dan riskeert u een boete.

Met de speur- en ontwikkelingsaftrek (S&O) bespaart u op de loonkosten van medewerkers die zich bezighouden met de innovaties binnen de organisatie. U profiteert hiervan in de vorm van een afdrachtvermindering. Met de research- en developmentaftrek (RDA) mag u andere kosten van een innovatief project aftrekken van de winst van de organisatie. Dit zijn onder andere kosten voor prototypes of de aanschaf van onderzoeksapparatuur. Om de S&O-aftrek en de RDA toe te passen, moet u vooraf een beschikking van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aanvragen.

Beschikking moet overeenkomen met de gemaakte uren en kosten

Heeft u voor 2014 een S&O-verklaring en een RDA-beschikking gekregen van de RVO, dan moet u voor 31 maart 2015 de daadwerkelijk gerealiseerde uren of kosten melden, ook als deze overeenkomen met de uren of kosten die u op de beschikking zijn vermeld. Bent u te laat met het melden van de kosten of gemaakte uren, dan kan RVO uw organisatie een boete opleggen. Wijken de gemaakte kosten en uren af van het vermelde aantal op de beschikking, dan ontvangt u een gecorrigeerde beschikking die u kunt gebruiken bij de VPB-aangifte.
Als u de daadwerkelijk gemaakte kosten of uren heeft doorgegeven, kunt u alsnog een bezoek krijgen van RVO. Tijdens dit bedrijfsbezoek zal RVO controleren of uw S&O-administratie volledig is en overeenkomt met de uren en kosten die u heeft doorgegeven. Blijft uw administratie in gebreken, dan kan RVO uw organisatie een boete opleggen.