Gerealiseerde uren voor WBSO vóór eind maart doorgeven

19 februari 2018 | Door redactie

Als een organisatie in 2017 gebruik heeft gemaakt van de fiscale regeling van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk), vraagt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) om de gerealiseerde uren en kosten en uitgaven voor S&O-projecten uiterlijk 31 maart 2018 door te geven.

De verplichting om de gerealiseerde uren die medewerkers aan S&O zijn besteed te melden, geldt voor alle organisaties die een S&O-verklaring hebben ontvangen. Ook als er geen uren besteed zijn aan speur- en ontwikkelingswerk moet dit toch opgegeven worden. Verder mag in de S&O-administratie (tool) geschoven worden met de uren tussen projecten die onder de S&O-verklaring vallen. Organisaties die WBSO aanvragen moeten een keuze maken hoe zij het WBSO-voordeel voor kosten en uitgaven willen laten toekennen. Er zijn twee keuzes: een toekenning op basis van werkelijke kosten en uitgaven of een forfaitaire toekenning op basis van S&O-uren. 

Geen kosten en uitgaven opgeven bij forfait of zelfstandige

In een aantal gevallen hoeven de werkelijke kosten en uitgaven niet doorgegeven te worden. Organisaties die hebben gekozen voor 'forfait', hoeven de werkelijk gemaakte kosten en uitgaven niet door te geven. Zelfstandigen kunnen geen WBSO aanvragen voor kosten en uitgaven die zij maken voor het uitvoeren van een S&O-project. Zij hoeven altijd alleen de gemaakte S&O-uren te melden als deze minder bedragen dan 500 uren.

S&O-verklaring is basis voor afdrachtvermindering

De hoogte van de toegekende S&O-afdrachtvermindering en de manier van verrekenen voor de aangifte loonheffing staan vermeld in de eerder ontvangen S&O-verklaring. De afdrachtvermindering (tool) is ook per aangiftetijdvak af te stemmen op de daadwerkelijke realisatie. Zo kunnen organisaties een terugbetaling achteraf voorkomen. Wanneer de realisatie afwijkt van de opgave bij de aanvraag, stuurt de RvO hierover een correctie-S&O-verklaring. 

Realisatie melden via mijn.rvo.nl/wbso

Voor het melden van de realisatie kunnen organisatie gebruikmaken van de informatie en hulpmiddelen op mijn.rvo.nl/wbso onder het kopje ‘realisatie melden’. Op de website zijn ook een ‘Stappenplan mededelen WBSO’, een rekentool en de ’Handleiding mededelen WBSO’ te vinden. Het kabinet stelt jaarlijks in het Belastingplan het budget voor de WBSO vast. Het budget voor de WBSO in 2018 is € 1.163 miljoen.