Minder strakke deadlines WBSO door corona

Vóór 1 april moeten werkgevers normaal gesproken aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) doorgeven hoeveel uren zij in 2019 aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O) hebben besteed. En een nieuwe aanvraag van WBSO moet altijd 1 april binnen zijn. Maar RVO is door de coranacrisis coulanter en de deadlines zijn verruimd.

3 april 2020 | Door redactie

Organisaties hebben door de fiscale regeling van de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) recht op afdrachtvermindering S&O. Hiervoor moet de werkgever een S&O-verklaring hebben ontvangen en voldoen aan een administratieplicht. Zo moet hij het aantal gewerkte uren, kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk uiterlijk binnen drie maanden na het einde van het kalenderjaar doorgeven via de website RVO.nl. Dat zou dus 1 april geweest zijn en normaal gesproken een harde deadline. Lukt het in deze coronacrisis (tool) niet om de mededeling op tijd te doen? Dan kunnen organisaties  deze nog tot en met 15 juni 2020 indienen zonder dat RVO de mededeling als te laat beschouwt of een boete oplegt. Zo is er meer tijd om de gerealiseerde S&O-uren en eventuele gemaakte kosten en uitgaven over het jaar 2019 door te geven. Het doorgeven van deze uren is verplicht voor alle organisaties die voor deze periode een S&O-verklaring hebben.

Deadline WBSO-aanvraag verplaatst van 31 maart naar 5 april

Wil een organisatie een WBSO-aanvragen indienen met als startmaand april 2020? Dan moet dat normaal gesproken uiterlijk 31 maart. In verband met de drukte bij RVO is deze termijn verlengd tot en met zondag 5 april 2020. De WBSO is veruit de belangrijkste subsidieregeling in Nederland. Vooral Nederlandse mkb-ondernemingen maken dankbaar gebruik van de WBSO.

Percentages van de afdrachtvermindering

In 2020 is de afdrachtvermindering net als in 2019 32% van de loonkosten en de overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk tot een bedrag van € 350.000. Voor starters geldt een eerste schijf van 40%. Over het meerdere is de afdrachtvermindering sinds 2019 16%. Meer informatie over de mededeling vindt u op mijn.rvo.nl, onder het kopje 'Realisatie melden' en 'Aanvragen'.

Bijlagen bij dit bericht